Halogeneratory Jest 3 produktów.

Jak działa halogenerator

Proces rozpoczyna się w młynku, który mikronizuje ziarenka soli. Nastepnie sól trafia do impaktora, gdzie mniejsze cząsteczki soli oddzielane są od większych. Suchy i delikatny aerozol jest następnie dostarczany do pomieszczenia za pomocą wiatraka.

Jeśli sól nie będzie zmielona na wystarczająco małe cząsteczki t...

Jak działa halogenerator

Proces rozpoczyna się w młynku, który mikronizuje ziarenka soli. Nastepnie sól trafia do impaktora, gdzie mniejsze cząsteczki soli oddzielane są od większych. Suchy i delikatny aerozol jest następnie dostarczany do pomieszczenia za pomocą wiatraka.

Jeśli sól nie będzie zmielona na wystarczająco małe cząsteczki to nie dostanie się do odpowiednich części płuc. Średnia koncentracja cząsteczek w naturalnych jaskiniach solnych wynosi 1-10 mg/m3. Z halogeneratorem ten wynik jest uzyskiwany a może nawet być lepszy!

Stężenie aerozolu solnego w normalnych warunkach zależy od wielkości cząsteczek podanych do młynka, temperatury i wilgotności pomieszczenia, stanu rur doprowadzających sól, cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu itd. Dzięki czujnikowi umieszczonemu w pomieszczeniu, będącego elementem każdego z naszych halogeneratorów, uzyskujemy stałe stężenie soli w powietrzu niezależnie od warunków

Więcej
Widok 1 - 3 z 3 przedmiotów